Wypominki roczne 2022/2023

przed godz. 08.00 

+ Helena i Wincenty Frankowscy, Antoni i Józefa () Reszko, Jan i Krystyna Reszko, Helena Madjar;

+ Za zmarłych z rodz.: Pomianów, Skowrońskich, Janinę Bućko oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

+ Marianna i Stefan Mirowscy, Maciej, Zofia i Kazimierz Przybylscy;

+ Ryszard Zawadzki;

+ Marek Jeziorski, Jerzy i Sławomir Kowalczyk;

+ Helena i Feliks Rojewscy, Stanisława (), Krystyna i Czesław Grędziak;

+ Marek, Helena, Franciszek Kołodziejscy, Marianna i Szczepan Tybuś, Adam, Andrzej, Barbara Dałek;

+ Jerzy, Stefania, Tadeusz Brzezińscy, Wincenty, Joanna, Zdzisław Dębeccy, Adamina, Kazimierz, Karol Szczepaniak oraz za dziadków Kuciapskich;

+ za zmarłych z rodz.: Błaszczyków i Zubrzaków;

+ Lucyna, Kazimierz, Jan Wiesław  Mordzakowie;

+ Maria Sroczyńska, Zofia Kwiatkowska;

+ Janina i Roman Lasota, Genowefa Urbańska, Małgorzata Kikosicka, Michał Lasota, Wanda Król, Marianna i Wawrzyniec Kamińscy, Anastazja i Stanisław Król, Józefa i jan Makowscy oraz Teresa Florczak z mężem, Dariusz Urbański i Grzegorz Klimczak;

+ Marian Świerczyński i jego rodzice;

+ Janina i Czesław Wasiak oraz zmarli z rodz.: Wasiaków i Kowalskich;

+ Jakub i Jan Dominikowscy, rodzice: Adam i Helena, Piotr i Stefania, Zygmunta Witkowskich, dziadków: Dukiewskich i Witkowskich, Dominikowskich i Tusińskich, zmarłych z rodz.: Motylińskich, Kuleszów, Właduńców, ks. Jan Rogulski oraz Genowefa Sztupecka;

+ Jadwiga i Bogdan Rajscy;

+ Władysław Kędzior i zmarli z rodz. Kuprzaków i Kalinowskich;

+ Janina i Czesław Olczak; Bronisława () i Wojciech Zybura, Stanisław Zybura, Bożena, Włodzimierz i Radosław Wojtczak, Józef Olczak;

+ Władysław, Natalia i zmarli z rodz. Gralak, ks. Józef Perlak, Bronisława () i Bronisław zmarli z rodz. Arkitów oraz Bernard Kromkowski;

+ Jarosław Agacki, Maria Cieśliczka;

+ Anna, Michał, Włodzimierz, Piotr, Józef, Mikołaj Hadziewicz oraz zmarli z rodz. oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

+ Stefania, Eugeniusz, Stanisław, Ignacy Tuzin oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

+ Marcin Chrzanowski;

+ Antoni, Zofia, Piotr Michalscy, Wacław, Wanda Jaros;

+ Henryk, Irena Jatczak, Edmund Witkowski;

+ zmarli z rodz.: Sienkiewicz, Maksimowskich, Wróblewskich oraz Maria Było;

+ Ireneusz, Przemek, Sylwester Miklas;

+ Lucyna, Stanisław Szewczyk, Zofia, Eugeniusz Szewczyk, Maciej Szewczyk, Franciszka (), Franciszek Szewczyk, Maria, Stanisław Kwiatkowski, Anna, Bohdan Radecki;

+ Janina i Kazimierz Wojnarowscy;

+ Henryk, Marta, Stanisław Rojewscy, Marianna i Stefan Stępniak;

+ Lucjan i Stanisława Smok, Włodzimierz i Krystyna Radzimierscy; Janina i Władysław Paluszkiewicz, Anna i Stanisław Dominiak;

+ Bogdan Bugajewski, Grzegorz, Leszek, Józef Rosiak, zmarli z rodz.: Bugajewskich, Rosiaków, Milczarków;

+ Sabina i Bolesław Podemscy, Feliksa, Zygmunt Olesińscy oraz zmarli z rodz. Olesińskich;

+ Jadwiga Podolak, Danuta Komorowska

+ Jan Zarosa oraz zmarli z rodz.: Zarosów, Dziurów, Mazurków oraz Zawiszów;

+ Ks. Jan Latoń, Ks. Grzegorz Młodawski, Ks. Leon Rogalski, Krzysztof Grabiec

+ Stanisława () Bałazy, Jan Nowak, Krystyna i Teodor Sobieccy;

+ Jerzy i Barbara Kowalscy, Kazimierz i Genowefa Kowalscy;

+ Stanisława () i Michał, Henryk Marciniakowie, Franciszka () i Franciszek Stawiccy;

+ Danuta, Henryk i Czesław Przybyłowicz;

+ Jadwiga i Maciej Adamczewscy z rodzicami i rodziną Adamczewskich, Zofia i Józef Koseccy z rodzicami;

+ Dariusz, Zdobysław, Władysław i Stanisława () Kikosiccy, Stanisław Skubiszewski;

+ Zm. z rodz. Lisieckich, Janusz Obszański;

+ zm. rodzice: Urbańscy i Pietrusiak, zm. z rodz. Kaczorowskich;

+ Kazimiera () i Andrzej Obidowscy;

+ Władysław Łatecki, zm. z rodz.Krukowskich i Łateckich;

+ Janina i Mieczysław Nolberczyk i zm. córkę Urszulę, Władysława () i Franciszek Marciniak oraz zm. ich dzieci;

+ Danuta Kubicka, Krystyna i Leon Szumińscy oraz dziadków Jędrzejczaków i Warszawskich;

+ Mariola Urbańska, Helena i Stefan Olczak oraz dziadków Olczaków i Galickich;

+ Janina i Tadeusz Maćczak, Janina i Mieczysław, Henryk Olesińscy, Marianna i Władysław Rybiccy;

+ Józef, Aniela, Antoni Matyjaszek, Zofia, Ignacy, Jan, Katarzyna, Kasper, Wiktoria, Stanisław, Aniela Katana;

+ Krystyna Butyńska, Marian Grenik, Zdzisław Zathey, Bogumiła Drabik, Leszek Gorczyca, Zbigniew Urban;

+ Kazimierz Skiba, Zdzisław Montusiewicz, Jarosław Bartoszko, Ryszard Ozimek, Jerzy Mozol, Zofia Gryniewicz;

+ Jan, Stanisław, Jan, Wincenty, Franciszek, Helena, Władysław Zarosa oraz dziadków Zarosa i Dziura;

+ Zofia Rutkowska, Andrzej Głuchowski, Ryszard Stasiak oraz za dziadków Rutkowskich i Głuchowskich;

+ Tadeusz Bednarek i zm. z rodz. Bednarek, Ewa i Franciszek Kret oraz zm. z rodz. Kret. Kazimierz Okupski oraz zm. z rodz. Okupskich,

+ Halina, Kazimierz Wielgosz, Lucyna, Tadeusz, Ks. Roman Zarzyccy, zm. z rodzin i dziadków Zarzyckich, Wielgosz, Chudzik, Sosnowscy, Kicińscy, Bajura, ks. Jan Latoń oraz dusze w czyśćcu cierpiące,

+ Zofia i Marian Wiśniewscy, Janina, Michał, Stanisław i Mieczysław Banasiak, zm. z rodz. Rzetelskich,

+ Henryka () i Bolesław Miklas, Jan, Jadwiga, Antoni Bokuniewicz, Danuta Łuczak,

+ Kazimierz Chojnacki, Władysław, Helena, Józef Feliniak,

+ Mirosława (), Helena, Tadeusz, Stanisława (), Franciszek Misztal, Brygida i Władysław Pisera,

+ Anna i Józef Katarzyńscy, Lucyna i Zbigniew Błaszczyk, Józef i Jerzy Błaszczyk, Alicja i Jerzy Górscy, Władysława () i Antoni Wolińscy, Marianna, Tomasz, Ignacy Siejka, Władysława () i Franciszek Gałczyńscy;

+ Janina i Bolesław Stolińscy;

+ Genowefa, Wacław, Jerzy Pawlak, Jadwiga i Jan Maćkowiak, Józefa () Kubiak, Józef, Adam, Zbigniew, Andrzej Kraszewski, Janina, Władysław, Bronisław Blaszczyk

+ Jarosław Karczewski, Krystyna Sergiel, Stanisław, Henryk, Andrzej Lewandowski

+ zm. z rodz. Melków, Bieleckich, Nesków, Reńdów, Krzewickich; za księży: Władysława Rudnickiego, Jana Latonia, Eugeniusza Klimińskiego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące i potrzebujące pomocy;

+ Robert Garbaliński;

+ Rozalia Polańczyk, Barbara Polańczyk, Andrzej Polańczyk;

 

 

Wypominki roczne 2022/2023

przed godz. 10.00

+ Józef i Kazimiera () Gajewicz, Jarosław i Beata Gajewicz, Piotr i Mirosława () Józwiak oraz Adam Bielski;

+ Stanisława (), Ignacy, Barbara Matuszewscy, Marcjanna i Józef Florczak;

+ Stefan i Helena Olczak, Maria Kusy, Józefa () Fijałkowska;

+ Helena, Władysław, Jan, Ewa, Aleksander Koza, Aniela, Franciszek, Mirosław, Jan, Marek, Genowefa Nowak, Agnieszka i zmarli z rodz. Woźniaków, Ewa Podrażka, Leszek Majchrzak oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

+ Gabiela () i Adolf Staniszewscy, Zofia i Jan Olesińscy, Teresa i Ryszard Olesińscy;

+ Halina, Stanisław, Jan, Antonina, Beata i pozostałe dzieci;

+ Jadwiga Stokfisz, oraz rodzice Stokfisz i Józwiak;

+ Małgorzata i Jacek Antosik;

+ Jerzy Kazimierz Przygocki, rodzice Irena i Eugeniusz, dziadkowie Helena i Józef oraz zmarli z rodz. Rzymkowskich;

+ Izabela i Lucjan Bednarkowie, Zofia i Jan Fercikowscy;

+ Sylwester, Stanisława (), Jerzy, Sylwester Jóźwiak, Józef, Stefania Milczak;

+ Krystyna Markowska, Dominik Wiciński;

+ Helena i Gabiel Wasińscy, Franciszek Kobus, Iwona i Waldemar Jesionowscy;

+ Teresa i Zenon Michalscy, zmarli z rodz. Michalskich, Wiktor Matusiak oraz jego rodzice;

+ Tadeusz Wasiak i zm. z rodz. Wasiaków, Kardackich, Kochelaków, Zapałowskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

+ Czesława () Kostrzewa i zm. z rodz. Kostrzewa, Cecylia i Feliks Wypych oraz zm. z rodz. Wypych;

+ Genowefa i Zygmunt, Bogdan i Zbigniew Bartniakowie, Piotr Augustowski i zm. z rodz.: Bartniaków i Augustowskich, Kazimierz i Kazimiera () Michalscy, zm. z rodz. Michalskich i Mikołajczyków, Ks. Jan Latoń, Ks. Józef Kordek, br. Hubert, Ks. Michel Samson oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

+ Barbara i Władysław Walczak, Wanda Kowalska-Sitarz, Feliks Kowalski, Mirosław Walczak, Krystyna i Kazimierz Walczak, Franciszek Sitarz, Danusia, Leszek, Marianna Błaszczyk, Agnieszka Tomczyk, Jerzy Mikołajczyk, Stanisław, Adamina Dąbrowska;

+ Helena i Tadeusz Stolarscy, Elżbieta Kicińska, zm. z rodz. Stolarskich, Rozalia, Józef, Mieczysław Szuster oraz zm. z rodz. Szusterów i Wójcików, Maria, Marek, Henryk Skrzeczkowscy oraz zm. z rodz.: Skrzeczkowskich i Balińskich, Anna Ogłodzińska;

+ Zofia i Bolesław Jabłonowscy, Jan Skotowski, Bolesława Lemańska, dziadkowie Jesionowscy i Skotowscy oraz dziadkowie Brzozowi;

+ Czesław Pałasiński;

+ Daniela () i Marian Tomczyk, Krzysztof Mordzak;

+ Stafan, Krzysztof, Lucjan i Natalia Urbańscy, Cecylia i Antoni Bugaj, Tadeusz i Antonina () Urbańscy, Zdzisław i Władysława () Guzik, Edward i Henryka Radzimierscy;

+ Marianna () i Jan, Jadwiga Joniak, Ewa i Jacek Kuź, Mirosław Wieruszewski, Władysław Zajączkowski, Maria Chełmońska, Jadwiga i Andrzej Mroczek, Irena Radzyńska, Andrzej Rajch, Grzegorz Sztabiński, Jerzy Duda-Gracz;

+ Julianna i Grzegorz Kondej, Julianna i Józef, Jerzy, ks. Władysław Proczek, Józefa () Korniluk, Włodzimierz Węgierski, Janina i Władysław Węgierscy, Marianna i Stanisław Proczek, Maria i Józef Szmidt;

+ Halina Kalinowska, Henryk i Jerzy Markiewicz, Halina i Józef Staszak, Godysław Staszak, Hanna Radzyńska, Józef Chełmoński, Maria i Stanisław Staszak, Zdzisława () i Jan Dziedzic, Janina Styk;

+ Leokadia i Paweł Michalscy, Elżbieta, Piotr, Stanisława () Michalscy, Konrad Jakubek, Leszek Czandryk, Grażyna Puławska, Zofia i Ryszard Wypych, Eugenia i Czesłąw Bartosik;

+ Michalina, Władysław, Kazimierz, Wieczorkowscy, Maria i Walenty Moszczyńscy, Dawid, Irena, Andrzej Tomczak, Stanisława () i Ryszard Sobotniccy, marianna i Karol Modrzejewscy;

+ Jan Szumiński, Aniela, Henryk i Lech Trzaskowscy;

+ Rozalia, Jan, Mieczysław, Halina i Izabela Tokarscy oraz zm. z rodz. Tokarskich;

+ Zbigniew Zgierski;

+ Helena i Stanisłąw Skrzeczkowscy, Maria i Eugeniusz Marszałek, Zofia i Władysław Skrzeczkowscy, Józefa () i Władysław Plucińscy;

+ Tadeusz, Marianna, Stanisław, Marian Laseccy, Janina Borowska, Ireneusz Orzechowski;

+ Anna i Mieczysław Wojtczak oraz zm. z rodz. Wojtczaków, Moraczewskich i Romanowskich;

+ Bożena i Wiesław Czarneccy;

+ Zofia, Kazimierz Trzebiatowscy oraz zm. z rodz. Trzebiatowskich, Sabina i Ignacy Głuchowscy oraz zm. z rodz. Głuchowskich;

+ Krzysztof Górkiewicz, Jadwiga i Stefan Łuczak;

+ Maria i Stefan Kazimierczak, Jadwiga i Mieczysław Janiccy, Franciszka () i Eugenisz Kazimierczak, Jarosław Kucharski;

+ Anna Ulikowska oraz zm. z rodz. Bielskich, Melków i Jaciubków;

+ Anna i Henryk Czekalscy, Józef Czekalski zm. z rodz. Czekalskich i Gajosów, Joanna Kuźmińska i zm. z rodz. Wojciechowskich i Kuźmińskich;

+ Anna i Edward Wujkowscy, Grażyna Sielicka;

+ Julianna, Bolesław, Józef Pietrzak, Irena i Eugeniusz Łuczak, Mieczysława () Trzaskowska, Teresa Katarzyńska;

+ Józef, Genowefa, Wiesław Cybulscy, Józef i Janina Ryźlak;

+ Zygmunt i Janina Jóźwiak,

+ Janina Norowska, Józef, Henryka () i Mieczysław, Mirosław Wojtkiewicz;

+ Janina i Jan Szeląg, Grzegorz Szeląg, Sabina i Stanisław Jędrzejewscy oraz Krystyna Korkus;

+ Marianna i Jan Woźniak;

+ Wiesława () i Mieczysław Stańczak; Zofia i Stanisław Głowaccy;

+ Anna, Wawrzyniec, Józef, Janina, Janusz Graczyk, Stanisława () i Gustaw Podczascy oraz zm. z rodz. Graczyków;

+ Paweł Józwiak i Zbigniew Wiwała;

+ Sabina i Władysław, Sylwester Bartosik,

+ Krystyna Cybułka, Regina i Józef Sobczak,

+ Helena i Ryszard Stanisławscy,

+ Anna i Aleksander Wybrańscy,

+ Krystyna i Stanisław Włodarczyk, Jadwiga i Józef Stępniak,

+ Janina Towalska, Tadeusz, Zygmunt i Natalia Włodarczyk, Adolf i Józefa () Głowaccy;

+ Antonina, Bogumił, Józef Góreczni, Zofia i Mieczysław Andrzejewscy,

+ Grażyna i Andrzej Dawidowicz,

+ Jan i Sławomir Jedrzejczak,

+ Edward i Franciszka () Antczak oraz zm. z rodz.,

+ Edward Sobczak, Józef i Irena oraz dziadkowie Pietrzak,

+ Eugeniusz Kowalik i zm. z rodz.,

+ Weronika i Stanisław Łukasik,

+ Irena i Bolesław Gałązka oraz zm. z rodz. Gałązków, Kazimierzaków, Oszczyków, Witkowskich, Pilichowskich i Krauzowiczów, Szczepańskich, Płocińskich i Koperskich,
+ Stanisława () i Franciszek Bloch, zm. z rodz. Wieczorkowskich, Krajewskich, Błaszczyków, Darmosików,

+ Ryszard Krakowiak,

+ Danuta, Henryka (), Czesław Przybyłowicz,

+ Jan, Jerzy, Henryk Słoma, Wiesław Gałecki,

+ Irena i Antoni Bloch, Stafania () i Józef Komorowscy, Marianna Frątczak oraz zm. z rodz. Majchrowiczów, Weronika, Adam, Marianna, Karol, Krzysztof, Mieczysława () i Bogdan, Kazimierz Krul;

+ Jadwiga Podolak, Danuta Komorowska;

+ Lech Trzaskowski, Feliksa i Stanisław Kubica, dziadków Gregory i Kubica oraz zm. z tych rodz.

+ Helena i Stanisław Pawlak, Genowefa i Tadeusz Romańscy, zm. z rodz. Pawlaków i Szymańskich, Urszula Życzkowska, Wacław Wasilewski, Bogusława () Kucharczyk;

+ za rodziców Genowefa i Zygmunt Siuda, Piotr Jaros, za zm. z rodz. Jarosów, Marian Sokołowski, za dziadków: Dutkiewicz i Siuda;

+ Marianna i Wacław Baranowscy, Regina i Kazimierz Kacprzak;

+ Mieczysława () i Tadeusz Podrażka;

+ Stefan, Stanisława, Wojciech Bloch, Marianna i Józef Wolińscy;

+ Renata Bawolak, Józef i Stanisława () Nowińscy, Alina, Jan, Krystyna Matysek, Zdzisław Perzyna;

+ Grzegorz i Henryk Bałazy, Henryk Lewandowski, Eugeniusz i Anna Siuda;

+ Sabina i Tadeusz Tomaszewscy, Jan Rytczak;

+ Kazimiera () Pietrzak, Władysława () i Władysław Domaniewscy;

+ Jadwiga i Dariusz Zabłoccy; Zofia i Stanisław Arkita, Józefa () i Michał Górscy, dziadków Arkita, Józef, Halina, Henryk Słomczewscy oraz dziadków Słomczeskich;

+ Krystyna i Józef Poliwko, Marianna i Franciszek Wasiak;

+ Genowefa Brzezińska, Ewa, Apolinary Dymczak, Aniela i Wacław Jaworscy, Bronisława () i Władysław Dymczak;

+ Aniela i Teofil Szydłowscy, Marianna i Zygmunt Warszawscy oraz Ireneusz Bogulski;

+Anna, Andrzej i Mariusz Stępniak;

+ Alina Wardzińska, Maria, Bolesław, Roman Marciszewscy, Helena Hutter, Stanisława ()i Antoni Hutter, Bronisława () Sochacka, Mariusz Zabłocki, Czesław Wardziński, Jan Karbowy, Janina i Teodor Karbowy, Anna i Feliks Marciszewscy,

+ Władysława (), Bolesław, Zenon Sierakowscy, Krystian Niewiadomski, Ks. Sylwester Rylski, Ks. Feliks Mrowca, Sławomir Kuligowski, Marianna, Leon, Jerzy, Józef Pawłowscy,

+ Feliks i Natalia Michalscy, Albina i Franciszek Matusiak, Marianna Listwoń, Jan i Marianna Matusiak, Aleksander Rzeźnik, Eugeniusz Michalski,

+ Stanisław, Stefania (), Paweł Wojda, Alojzy, Irena, Henryk, Jolanta Madalińscy oraz zm. z rodz. Wojdów i Madalińskich,

+ Jerzy Pietrzak, Henryk, Leokadia, Jerzy Matynka, za zm. z rodz. Pietrzaków, Matynków, Bińkowskich, Żmijewskich i Żegockich;

+ Józef i Kazimiera () Majtczak, zm. dziadkowie oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

+ Stefan i Salomea Wieczorkowscy oraz zm. z rodz. Wieczorkowskich;

+ Jan i Marianna Maj oraz zm. z rodz. Maj;

+ Marianna i Stefan Koralewscy, Teresa, Stanisław, Sławomir Rejs;

+ Adam Zieliński i Jan Olejniczak;

+ zm. z rodz. Pasińskich oraz dziadków Puśnik i Piaseckich;

+ Edward Andrzejczak oraz zm. z rodz. Urbańskich i Andrzejczaków;

+ Tadeusz, Janina, Grzegorz Jaszczakowie;

+ Robert, Barbara i Henryk Czapiewscy; Eugeniusz Szczepaniak; Stanisława (), Jan, Stanisław Więcek, Julia Stapel, Barbara Pietrzak;

+ Adam Żołnowski, Anna i Piotr Żołnowscy, Zofia i Adam Gralak;

+ Zbigniew Gałązka;

+ Wiesław Rojewski, Janina, Józef, Paweł i Miłosz Kopczykowie;

+ Ryszard i Hanna Kowalscy;

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….