Przyjaciele Fb banner 270x200

 

Z życia wspólnoty - banner

Przyjaciele Oblubieńca

Wspólnota Przyjciele Oblubieńca w KutnieWspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele Katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Co tydzień gromadzimy się na spotkaniach wspólnotowych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia. 

Na spotkania zapraszamy w każdy piątek o godz. 19.

odtwórz - Spiewajmy MuZapraszamy wszystkich, który chcieliby włączyć się do uwielbiania naszego Pana i Stwórcy.

W trzecią niedzielę miesiąca gromadzimy się na Mszy Świętej z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie. 

 

TOP