Przyjaciele Fb banner 270x200

 

Z życia wspólnoty - banner

Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie

Msza o uzdrowienie 20 wrzesnia 2015 roku
Weźcie też hełm zbawienia
i miecz Ducha,

to jest słowo Boże

- wśród wszelakiej modlitwy i błagania.

Przy każdej sposobności
módlcie się w Duchu!

- Ef 6, 17-18

Msza Święta z modlitwą u Uwolnienie i Uzdrowienie
20 września 2015 r. | g. 18

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie
Ja jestem

zmartwychwstaniem i życiem.

Kto we Mnie wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie.

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki.

Wierzysz w to?

- J 11, 25-26

Msza Święta z modlitwą u Uwolnienie i Uzdrowienie
28 czerwca 2015 r. | g. 18

 

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie

Śpiewajcie Panu
pieśń nową,
śpiewajcie Panu
wszystkie krainy!

Śpiewajcie Panu,
błogosławcie Jego imię,
z dnia na dzień
głoście Jego zbawienie!

- Ps 96, 1-2

2011-12-11 - Msza Święta z modlitwą o uwolnienie i pantonima - 00111.12.2011 r. odbyła się kolejna Msza św. z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie.

Po Mszy św. wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE z Bełchatowa przedstawiła pantomimę pt. "Syn Marnotrawny"

 

 

Pierwsza w parafii Msza Święta z Modlitwą o Uwolnienie i Uzdrowienie miała miejsce w październiku 2010 roku.

Od samego początku, te spotkania modlitewne odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca.

TOP