Wspólnoty i grupy działające w parafii

  Rada Parafialna   spotkania wg ogłoszeń
  Parafialny Zespół Caritas   spotkania wg ogłoszeń
  Legion Maryi   środa 18.30
  Kółka różańcowe   spotkania wg ogłoszeń
  Wspólnota Modlitewna   Najświętszego  Sakramentu   i Niepokalanej     prowadzi Adoracje   w piątki o godz. 18.30  
  Koło Rodziny Radia Maryja   spotkania wg ogłoszeń
  Przyjaciele Oblubieńca   piątek 19.
  Kandydaci na Ministrantów   sobota 9.
  Ministranci   sobota 10.
  Kandydaci na Lektorów   sobota o godz. 11.
  Redakcja 'Parafialnego SMS'a   spotkania wg ogłoszeń
  Parafialna Schola dziecięca   piątek w godz. 17.
  Eucharystyczny Ruch Młodych   piątek w godz. 16.30
  AA   piątek w godz. 18.30
TOP