Skład osobowy rady:

Statut Parafialnej Rady Ekonomicznej

Przepisy dotyczące Parafialnej Rady Ekonomicznej zawarte są w kanonach 537 i 1280 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz w normach wydanych przez Biskupa Łowickiego.

TOP