Skład osobowy rady:

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Przepisy dotyczące Parafialnej Rady Duszpasterskiej zawarte są w kan. 536 §1-2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz w normach wydanych przez Biskupa Łowickiego.

TOP