Wypominki roczne 2019/2020 - całość

WYPOMINKI ROCZNE – GODZ. 8.00

+Teresa Rutkowska;

+Marcin Chrzanowski;

+Władysław Szumiński, Sabina i Jan Czerwińscy, Lech Olesiński;

+Jan Szumiński; Aniela, Henryk i Lech Trzaskowscy; zmarli z rodz. Trzaskowskich i Boguszów;

+ Tadeusz Wasiak; zmarli z rodz. Wasiaków, Kondrackich, Kochelaków, Zapałowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

+Marianna, Szczepan, Adam Tybuś; Marianna i Tomasz Dałek;

+ Władysław Łatecki oraz zmarli z rodz. Łateckich i Krukowskich; 

+ zmarli z rodz. Arkitów, Gralaków, Polków oraz ks. Józef Perlak

+Irena,Władysław, Anna, Piotr, Maria, Józef, Edmund, Jan, Ks. Ryszard Englot, Ks. Władysław Drewniak, ks. Franciszek Naja;

+Stefan, Stanisław, Władysława (), Anna, Wojciech;

 

+Barbara Chojnacka, Janina, Jan, Wacław, Józefa (), Stefan Chojnaccy;

+Daniela () Tomczyk, Krzysztof Mordzak, dusze w czyśćcu cierpiące;

+Teresa, Lesław, Wacław i Zuzanna Kucharscy;

+Henryk Jatczak, Edmund Witkowski;

+Aniela i Aleksander Świerczyńscy; zmarli z rodz. Świerczyńskich i Zamielskich;

+za rodziców: Janina i Czesław Wasiak i całą rodziną Wasiaków i Kowalskich;

+ Jadwiga Podolak, Danuta Komorowska; 

+Władysław Nikorowski, Anna Święcicka, Leszek Niewiadomski; 

+Mariola Urbańska, Helena i Stefan Olczak; dziadków: Olczaków i Galickich;

+ Mirosława () Misztal;

+Danuta Kubicka, Krystyna i Leon Szumińscy oraz 
dziadków Jędrzejczaków i Warszawskich; 

+Zenon, Jan, Małgorzata Siuda; Franciszek i Jadwiga Stańdo;

+ Zofia Rutkowska, Zdzisław, Halina Głuchowscy; Helena i Józef Rutkowscy, Maria Sroczyńska; Ryszard Stasiak; 

+Władysława () i Franciszek Marciniak i zmarłe dzieci;

+Izabela i Lucjan Bednarkowie; Zofia i Jan Fercikowscy;

+ Irena, Kazimierz Milczarkowie;

+Kazimierz Chojnacki; Helena, Władysław, Józef Feliniak;

+Maria, Stanisław Kwiatkowscy; Franciszka (), Franciszek Szewczyk; 
Maciej Szewczyk; Zofia, Eugeniusz Szewczyk oraz Bogdan Radecki;

+ Henryk Rojewski, Marta, Stanisław Rojewscy; Marianna, Stefan Stępniak 

+Janina, Mieczysław, Henryk Olesińscy; Janina i Władysław Maćczak; 

Marianna i Władysław Rybiccy;

+Helena i Wincenty Frankowscy; Antoni i Józefa Reszko; Krystyna i Jan Reszko; Helena Madjar;

+rodzice: Stanisław i Marianna Skowrońscy; rodzeństwo: Janina i Stanisław oraz zmarli z rodz. Pomianów;

+Helena, Adam Dominikowscy; Jakub, Jan, Edward, Jan Dominikowscy; Stefania, Piotr, Zygmunt Wikowscy; zmarli z rodz. Matylińskich, Rydzewskich, Kozłowskich, Władunców

+Dariusz, Władysław, Zdobysław, Stanisława () Kikosiccy, 
Stanisław Skub         iszewski 

+Cecylia, Stanisław Sikorscy;

+Cecylia, Stanisław, Marek Tomczyk; Marian Cegiełka;

+Lucjan, Stanisława () Smok; Krystyna, Włodzimierz Radzimierscy; 
Janina i Władysław Pluszkiewicz;

+Stanisława () Bałazy, Jan Nowak, Krystyna i Teodor Sobieccy oraz zmarli z rodz.;

+Henryka (), Czesław, Władysław, Feliksa Przybyłowicz;

+Jan, Marta, Ryszard, Roman i Zbigniew Maciaszek, Stanisława Gołębiewska, Henryk, Janina, Robert Pasieka;

+Jan Zarosa, zmarli z rodziny: Zarosów, Dziurów, Mazurków oraz Zawiszów;

+Jadwiga, Maciej Adamczewscy z rodzicami oraz zmarli z rodz. Adamczewskich;

+Józefa (), Zbigniew, Kazimierz, Kazimierz Dębscy oraz 
zmarli z rodziny Wilkowskich;

+Krzysztof Cieśla, Honorata i Kazimierz Cieśla, Zbigniew Liśkiewicz;

+Bolesław Podemski, Feliksa, Zygmunt, Wojciech Olesińscy;

+Bronisława () i Andrzej Lelińscy, Jan Olejniczak, 

+Janina i Czesław Olczakowie, Bronisława () i Wojciech Zyburowie, Stanisław Zybura, Bożena, Władysław i Radosław Wojtczakowie,

+Brzeziński Jerzy, Stefania, Tadeusz Dębecki, Wincenty, Joanna, Zdzisław Szczepaniak, Adamina, Karol, Kazimierz i zmarli z rodz. Kuciapskich, 

+Zdzisław, Piotr, Adam, Matusiak oraz dziadkowie: Jóźwiak i Kowalczyk,

+Zmarli z rodziny Sienkiewicz, Maksimowskich, Wróblewskich, Maria Było,

+Zofia, Antoni Michalscy, Wanda i Wacław Jaros, 

+Józef i Anna Katarzyńscy, Lucyna i Zbigniew Błaszczyk, Józef i Jerzy Błaszczyk, Alicja i Jerzy Górscy, Władysława () i Tomasz Siejka, 
Władysława i Franciszek Gałczyńscy,

+Maria, Jan, Zofia, Marian, Marek Reńda, Zofia, Piotr Melka, Cecylia, Feliks Krzewiccy, Teresa Rosiak,

+Ireneusz, Przemek, Sylwester Miklas,

+Jarosław Karczewski,

+Teofil, Wktoria Jasińscy, Katarzyna, Wawrzyniec Chmielewscy, Jan, Stanisław Markiewicz,

+Jarosław Agacki

+ Kazimierz Wielgosz, Lucyna, Tadeusz i ks. Roman Zarzyccy, zmarli z rodz.: Wielgosz, Zarzyckich, Chudzików, Kicińskich, Bajurów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

+Józef, Halina, Henryk, Maria Słomczewscy, Jadwiga i Dariusz Zabłoccy, Zofia i Stanisław Arkita, dziadkowie: Górscy i Arkita,

+Jadwiga, Jan, Antoni Bokuniewicz, Danuta Kuczak, Henryka () i Bolesław Miklas

+Bożena i Zdzisław Dąbczak oraz zmarli z rodziny Wdzięcznych 

 

 

WYPOMINKI ROCZNE - GODZ. 10.00

+Michał, Władysław, Helena Petrowscy; Genowefa Kusiak;

+Sabina, Tadeusz Tomaszewscy; Jan Rytczak

+Krzysztof Ławniczak, Józef Jarzębiński, Kazimierz i Zofia Jarzębińscy; Wacław i Marianna Ciszewscy;

+Kazimierz Pietrzak, Władysława () i Władysław Domaniewscy;

+za zmarłych z rodz. Tokarskich: Rozalię, Jana, Izabelę, Mieczysława, Halinę;

+Kazimierz Wojnarowski, zmarli z rodz. Nowickich i Wojnarowskich; 

+Marianna i Wacław Baranowscy; Regina i Kazimierz Kacprzak 

+Stefan, Krzysztof, Antonina i Tadeusz Urbańscy; zmarli z rodz. Urbańskich; 
Cecylia i Antoni Bugaj; Zofia i Stanisław Rzetelscy; 
Wiesława() i Czesław Sloane

+Jan i Marianna Woźniak

+Barbara, Krystyna, Paweł, Eugeniusz Kopczyk oraz zmarli z rodziny; 
Zofia, Józef i Antoni Obłój oraz zmarli z rodziny;

+Mieczysław Wojtczak oraz zmarli z rodziny: Wojtczaków, Moraczewskich i Romanowskich;

+Czesław Kostrzewa oraz zmarłych z rodz. Kostrzewów; Cecylia i Feliks Wypych oraz zmarłych z rodz. Wypychów;

+Helena, Feliks, Kazimierz Rojewscy; Stanisława (), Czesław, Krystyna Grędziak;

+Sabina i Wincenty Pokorscy

+Bogdan Bugajewski, Leszek i Józef Rosiak z rodzicami; Stefan i Stefania () Milczarek oraz zmarli z rodz. Bugajewskich, Rosiaków i Milczarków;

+Andrzej Pietrzak, Marianna i Stanisław Opasińscy;

+Maria Kowalska, Jan Tyl; 

+Krystyna Matusiak;

+Zygmunt, Janina Jóźwiak, Bronisław Łuczak;

+Maria Sroczyńska i Zofia Kwiatkowska;

+Eugeniusz Kowalik i zmarli z rodz.; Weronika i Stanisław Łukasiak;

+Jan Skotowski, Zofia i Bolesław Jabłonowscy, Bolesława() Lemańska;

+Eugeniusz Kluk, Leokadia i Władysław Górka, Irena i Eugenia z domu Górka, Janina i Stanisław Zielonka, Marianna i Wojciech Jarscy, Zofia, Michał, Jan Kluk;

+Sławomir Jędrzejczak, Jan Jędrzejczak i jego rodzice i rodzeństwo; 
Halina, Zygmunt, Janina i Bruno Trzaskalscy;

+zmarłych z rodz.: Błaszczyków, Zubrzaków, Jędrzejczaków i Pasiewiczów;

+Czesław Wojtan z rodzicami: Agnieszką i Antonim;

+Jerzy Kazimierz Przygodzki, rodzice: Irena i Eugeniusz, dziadkowie: 
Helena i Józef oraz Marianna, Jan i Zbigniew Rzymkowscy;

+Halina, Jan, Antonina(), Beata i pozostałe dzieci;

+Janina, Władysław Grabscy i dziadkowie; Marianna, Józef, Dariusz, Paweł Karbowy; Janina Sachs, Stanisława() Janicka, Maria i Eugeniusz Przygodzcy, Elżbieta, Kazimierz Korzekwa; Genowefa, Walenty Kaszubscy;

+Krystyna, Zdzisław, Zofia, Andrzej Dwojaccy; Marianna, Czesław Skrzypscy; Janina i Józef Olesińscy; Stanisława(), Władysław, Włodzimierz Minda, Paweł Woronowski; Stanisława(), Józef Urbanek;

+Adam, Jakub, Leokadia, Ludwik Bednarek; Helena i Jan Urbańscy;

+Stefania, Roman, Mirosław Florczak;

+Anna Staszewska, Zygmunt Krauzowicz, zmarli z rodz.: Witowskich, Oszczyków oraz Kazimierczaków;

+Marianna Jaciubek, Anna Ulikowska oraz zmarli z rodz. Bielskich;

+Ireneusz, Adam, Stefania Tyranowicz; Janina i Józef Blewąska;

+Marianna i Władysław Berscy, Helena i Józef Berscy;

+Stanisław i Anastazja Król, Jan i Józefa() Makowscy, Roman i Janina Lasota, Dariusz Urbański, Grzegorz Klimczak, Genowefa Urbańska, Wawrzyniec i Marianna Kamińscy, Michał Lasota, Małgorzata Kikosicka, Teresa Florczak z mężem, Wanda Król; 

+zmarli z rodz.: Główczyńskich, Brzezińskich, Piaskowskich, Bojanowskich, Walczaków;

+Krystyna Radlińska, Stanisława () i Jan Olejniczak, Wacława i Stefan Tomczak, Walentyna Olejniczak, Kazimiera () i Antoni Bień, Katarzyna Kusz, Jan Radliński;

+zmarli z rodz.: Wiczołków, Dąbrowskich, Grabskich oraz Paprotów;

+Michalina, Władysław, Kazimierz Wieczorkowscy, Marianna i Karol Modrzejewscy, Maria i Walenty Moszczyńscy, Dawid, Irena, Andrzej Tomczak, Stanisława () i Ryszard Sobotniccy,

+Janina i Jan Szeląg, brat Grzegorz oraz Sabina i Stanisław Jędrzejewscy,

+Stefania i Stanisław Wojda oraz zmarli z rodz. Wojda,

+Marianna Pancerz, Anna i Kazimierz Szymańscy, Marianna i Franciszek Wasiak,

+Mariusz Kamiński oraz zmarli z rodz. Adamskich i Kamińskich 

+Marianna i Zygmunt Warszawscy, Ireneusz Bogulski, Aniela i Teofil Szydłowscy,

+zmarli z rodz.: Pasińskich, Piaseckich i Puśnik,

+Julianna, Bolesław, Józef Pietrzak, Irena i Eugeniusz Łuczak, Mieczysława () Trzaskowska, Teresa Katarzyńska, 

+Mieczysława () i Tadeusz Podrażka,

+Stefan Bloch, Wojciech i Stanisława () Bloch, Józef i Marianna Wolińscy oraz zmarli z rodz.: Wolińskich i Bloch, Sabina Jóźwiak;

+Renata, Stefania, Stanisław Bawolak, Józef i Stanisława () Nokińscy, Alicja, Jan, Krystyna, Mirosław Matysek;

+Genowefa Brzezińska, Ewa i Apolinary Dymczak, Aniela i Wacław Jaworscy, Bronisława () i Władysław Dymczak,

+Teresa i Stanisław Rej, Marianna i Stefan Koralewscy,

+rodzice Żołnowscy, Dziadkowie: Żołnowscy i Marcinak, rodzice Gralak oraz zmarli z rodz. Gralaków i Dynarskich

+Natalia i Feliks Michalscy, Albina (), Franciszek i Józef Matusiak, Franciszka () Stępniak, Marianna Listwoń, Aleksander Rzeźnik, Regina Pawlak,

+Helena i Marian Zimny, Apolonia i Stanisław Patroniak, 

+Józefa () i Bronisław Makowscy, Krystyna i Kazimierz Tomczak,

+Janina i Władysław Wawrzeńczak,

+Marianna i Feliks Pawłowscy, Tadeusz Pawłowski, Barbara i Julian Borkowscy, Anna Jóźwiak;

+Weronika i Adam Moszczyńscy, Stanisława () i Walenty Moszczyńscy, Laurenty Moszczyński, Jadwiga i Tadeusz Dzierzgowscy, Ludwika () i Józef Kudaj, Marianna i Karol Modrzejewscy, Krzysztof Tomaszewski, Elżbieta i Julian Żyndzo;

+Helena i Władysław Koza, Aniela, Franciszek i Mirosław Nowak, Marek i Jan Nowak, Ewa, Jan i Aleksander Koza, Agnieszka i rodzina Woźniaków, Leszek Majchrzak oraz dusze w czyśćcu cierpiące,

+Stanisława () i Ignacy Matuszewscy, Marcjanna i Józef Florczak,

+za rodziców Jadwigę i Ludwika, syna Dariusza, teściów: Mariannę i Józefa, brata z żoną: Lecha i Zenonę;

+Gabiela i Adolfa Staniszewscy, Zofia, Teresa, Jan, Ryszard Olesińscy,

+Zofia, Edward i Zbigniew Mickiewicz; 

+Tadeusz i Grzegorz Jaszczakowie, za rodziców i braci Gadziemskich oraz rodziców Jaszczak;

+Józef i Regina Sobczak;

+Ryszard Zawadzki;

+Marianna, Lucjan, Waldemar Rożnowscy;

+Kazimiera () i Józef Gajewicz, Beata i Jarosław Gajewicz, Marianna i Piotr Jóźwiak, Adam Bielski;

+Józef, Józefa (), Zbigniew, Adam, Bronisław Kraszewscy; 

+Genowefa i Wacław Pawlak;

+Jadwiga i Sylwester Michalscy;

+Bolesław Gałązka i zmarli z rodziny Gałązków;

+Władysław Kędziora, zmarli z rodz.: Kubczków i Kalinowskich;

+Stefania i Józef Milczak, Sylwester, Stanisława (), Jerzy i Sylwester Jóźwiak, Bogusław i Daniela () Kazimierowscy;

+Anna i Edward Wujkowscy;

+Zdzisław Grzelak, Mieczysław i Kazimiera () Stasiak oraz zmarli z rodz.: Rybskich;

+Salomea i Stefan Wieczorkowscy i zmarli z rodziny;

+Jan i Marianna Maj i zmarli z rodziny;

+Edward Sobczak, rodzice: Irena i Józef, dziadkowie Pietrzak;

+Alfreda i Jan Błaszkiewicz oraz zmarli z rodziny;

+Janina i Czesław Urbańscy;

+Irena i Franciszek Bloch;

+Janina Towalska, Franciszka (), Józef i Jan Towalscy, Józefa () i Adolf Głowaccy, Jerzy Maciejewski;

+Maria i Władysław Bulewicz, Janina i Marian Lewińscy;

+Andrzej i Grażyna Dawidowicz; 

+Kamil Wasiak;

+Antonina, Bogumił i Józef Góreczni, Zofia i Mieczysław Andrzejewscy;

+Helena i Eugeniusz Moczulscy, zmarli z rodz. Moczulskich i Kujawskich;

+Alicja i Wiesław Durmaj;

+Marek Jeziorski;

+Zbigniew Zgierski;

+Zofia, Tadeusz, Henryk Dzięgielewscy, Helena Wawrzyniec, Jan Kuś;

+Helena Wasińska, Franciszek Kobus, Iwona i Waldemar Jesionowscy;

+Małgorzata i Jacek Antosik; 

+Halina Stępień, Anna i Jerzy Polescy, Kazimierz Stasiak, Helena Bugajska, Jan Stępień, Marianna, Bronisław Polescy, Aneta z domu Ciosek, Mirosława () Koralewska, Artur Sadzik;

+Jerzy Pietrzak, Henryk, Leokadia, Jerzy Matynka oraz zmarli z rodz.: Pietrzaków, Matynków, Bińkowskich i Żmijewskich;

+Lech Trzaskowski, Feliksa i Stanisław Kubica, dziadkowie Grzegory i Kubica oraz zmarli z tych rodzin;

+Adam, Wanda i Mieczysław Zielińscy;

+Jan, Petronela (), Franciszka (), Jan, Anna, Henryk, Tadeusz Sienkiewicz oraz zmarli z całej rodziny Kossakowskich;

+Franciszek, Aniela Świerczyńscy, Bronisław Zawalski, Helena Skowron, Stefan Pomorski;

+Weronika i Adam Moszczyńscy, Stanisława () i Walenty Moszczyńscy, Laurenty Moszczyński, Jadwiga i Tadeusz Dzierzgowscy, Ludwika () i Józef Kudaj, Marianna i Karol Modrzejewscy, Krzysztof Tomaszewski, Elżbieta i Julian Żyndzo, Genowefa i Łucja Grzegorzewskie, Maria Moszczyńska, Stanisława (), Mieczysław Krywanowie, Danuta Napieraj;

+Helena i Jerzy Kabulak i zmarli z rodz. Kabulaków, Janina i Stefan Pietrusiak i zmarli z rodz. Pietrusiaków; 

+Witosław Bronisław Karpiński i zmarli z rodz.: Karpińskich i Łateckich;

+za rodziców: Genowefa i Zygmunt Siuda, Piotr Jaros i zmarli z rodz. Jarosów, Marian Sokołowski oraz dziadkowie: Siuda i Dutkiewicz;

+Genowefa i Mieczysław Jarosz oraz zmarli z rodz.: Jaroszów i Karasiów; 

+Władysława (), Zenon, Bolesław Sierakowscy, Krystian Niewiadomski, ks. Sylwester Rylski, ks. Feliks Mrowca, Marianna, Leon, Józef Pawłowscy i zmarli z rodziny; 

+Zenon, Jan, Małgorzata Siuda, Franciszek, Jadwiga Stańdo;

+Stefan, Stanisław i Władysława Radzik, Anna i Wojciech Klocek;

+Tadeusz Wasiak, z rodziny Wasiaków, Kardackich, Kochelaków, Zapałowskich 

i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

+Gustaw, Stanisława () Podczascy, Anna i Wawrzyniec Graczyk oraz zmarli z rodz. Graczyk,

+Barbara, Aurelia, Józef, Paweł Florkowscy,

+Maria, Bolesław, Roman Marciszewscy, Helena Hutter, Jan Karbowy, Czesław Wardziński, Mariusz Zabłocki, Stanisława () i Antoni Hutter, Janina i Teodor Karbowy, Bronisława () Sochacka, Anna, Feliks, Augustyn Marciszewscy, 
Julia Smolin,

+Daniela () Tomczyk, Krzysztof Mordzak,

+Henryk, Grzegorz Bałazy

+Józef, Kazimiera (), Majtczak, dziadkowie: Majtczak, Wojciechowscy oraz bliscy krewni z rodzin: Stawkowski, Przyłudzki, Walkowiak, Słomiński, Wojdecki, Stawirowski,

+za rodziców: Stokfiszów, Jóźwiaków

+Bogusław, Janina Igielscy, Irena, Tadeusz, Agnieszka, Mieczysław Szkup

+Janina i Zygmunt Wilk

+Alina Staszewska i zmarli z rodz. Staszewskich 

+Zenon Michalski oraz zmarli z rodz.: Michalskich, Moraczewskich, Romanowskich

+ Irena i Jan Burzyńscy, Jerzy Dzięgielewski, 

+Zofia, Marian, Aniela i Jan Janiccy, Sabina i Bolesław Kamińscy

TOP