W czerwcu 1986 roku Kuria Metropolitalna Warszawska mianowała ks. Tadeusza Olaczka na administratora nowo tworzącej się parafii. 3 maja 1987 roku została odprawiona pierwsza Msza święta, podczas której został poświęcony plac pod budowę świątyni. Od tego czasu w każdą niedzielę najpierw pod gołym niebem, później w drewnianej kaplicy była odprawiana Msza święta. 13 września 1987 roku w budynku gospodarczym przygotowano salę katechetyczną, gdzie w razie niepogody były odprawiane Msze święte, a 14 listopada 1984 w podziemiu plebani powstała kaplica.

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej fot. Powitanie ks bpa K.Romaniuka joomplu:1071Wspomożenia Wiernych w Kutnie powstała dekretem Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa z dniem 28 lutego 1988 roku. W miesiąc później ks. Prałat Jan Świtkowski odebrał przysięgę od proboszcza – ks. Tadeusza Olaczka. 24 maja 1988 roku na pierwszą uroczystość odpustową przybył ks. Bp. Kazimierz Romaniuk, który poświęcił obraz Patronki parafii. Dalsze miesiące poświęcone były budowie plebani. W końcu 1988 roku była już pokryta dachem i częściowo wytynkowana. 23 kwietnia 1989 parafianie wraz z proboszczem rozpoczęli budowę kościoła projektu architektonicznego inż. Józefa Żołądkowicza z Olsztyna. 15 lipca 1989 poświęcone zostały fundamenty kościoła i wmurowana pierwsza cegła.

TOP