sw-wincenty-pallotti-popiersieZjednoczenie Apostolstwa Katolickiego zostało założone w 1835 roku w Rzymie, przez włoskiego kapłana św. Wincentego Pallottiego i grupę jego duchownych i świeckich współpracowników (oficjalna data powstania Dzieła to 4 kwietnia 1835 roku). Uświadomili oni sobie, że przykazanie miłości zawiera też w sobie troskę o wieczne zbawienie bliźniego, tak jak o swoje własne. Oddali się więc bez reszty trosce o uświęcenie własne i swoich bliźnich. Zdając sobie jednak sprawę, że zazwyczaj dobro, jakie czynimy w pojedynkę, jest ograniczone, niepewne i krótkotrwałe, postanowili złączyć się węzłem współzawodniczącej miłości chrześcijańskiej i utworzyć Dzieło Pobożnego Zjednoczenia.

Stawiało ono sobie za cel:

  • rozszerzanie wiary i religii Jezusa Chrystusa wśród wszystkich niewierzących i niekatolików;
  • ożywianie, utrzymywanie i pomnażanie wiary wśród katolików;
  • wykonywanie wszelkich dzieł miłosierdzia, aby w każdym człowieku był poznany Bóg.
TOP