I. NIEDZIELA ADWENTU – 29 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 1. Dziś rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i duszpasterski pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Pierwszym okresem roku liturgicznego jest Adwent – radosny czas prostowania ścieżek życia i oczekiwania na przyjście Zbawiciela. W Adwencie zapraszamy na tradycyjne Roraty. Wraz z Maryją oczekiwać będziemy na narodzenie Syna Bożego. Roraty w dni powszednie o godz. 7.00 rano. O 6.40 rozpoczynać się będą Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Roraty dla dzieci i młodzieży będą we wtorki i piątki o godz. 16.30. Przynośmy ze sobą zapalone lampiony, które są znakiem naszego czuwania.
 2. Dziś na każdej Mszy św. błogosławimy opłatki na stół wigilijny, które zostaną rozniesione po domach naszej parafii. Plan roznoszenia opłatków jest w gazetce parafialnej i na stronie internetowej naszej parafii. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby naszej świątyni (ogrzewanie plebanii).
 3. Dziś po Mszach świętych zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.
 4. Kończy się listopad i wypominki listopadowe. Jeszcze dziś wypominki listopadowe o godz. 15.15, a o godz. 15.30 – różaniec i Msza św. za zmarłych z tych wypominków. Jutro ostatnie wypominki listopadowe w tym roku o godz. 17.15, o 17.30 – różaniec i Msza św. za zmarłych z tych wypominków.
 5. Jeszcze dziś i jutro można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych.
 6. Od dzisiejszej niedzieli zaczęliśmy nowe wypominki roczne. Kartki na wypominki roczne są wyłożone przy wyjściu z kościoła i w zakrystii. Można je składać w zakrystii, kancelarii lub na tacę. Za wszystkie złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać!
 7. Jutro święto św. Andrzeja Apostoła i dzień imienin Pasterza naszej diecezji. Polecamy bpa Andrzeja Dziubę Waszej pamięci modlitewnej.
 8. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota m-ca. W czwartek modlić się będziemy o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. W piątek spowiedź dla dzieci od godz. 16.00. O godz. 30 Roraty dla dzieci i młodzieży. Spowiedź dla młodzieży i dorosłych od godz. 17.30. Po Mszy Świętej wieczornej w piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja Najświętszego Sakramentu W sobotę o godz. 17.00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Serca Maryi. W tym dniu członkowie wspólnoty Żywego Różańca wymienią tajemnice różańcowe.
 9. W sobotę odwiedzimy w domach chorych. Można zgłaszać nowe osoby, które chciałyby skorzystać z posługi sakramentalnej.
 10. W przyszłą niedzielę, z racji I niedzieli m-ca, po każdej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i akt oddania rodzin naszej parafii Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Mężczyzn zapraszamy na modlitwę różańcową o 17.30 w intencji ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami duchowymi
 11. W przyszłą niedzielę przeprowadzimy zbiórkę ofiar do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
 12. W zakrystii są caritasowskie świece Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Duże po 15 zł a małe po 6 zł. Zachęcamy do nabywania.
 13. Po raz kolejny organizujemy w parafii zbiórkę odzieży dla osób w kryzysie bezdomności. Odzież czystą i poukładaną można przynosić na plebanię.
 14. W minionym tygodniu do wieczności z naszej parafii odeszła: śp. Alina Wardzińska (l. 84). Wieczny odpoczynek, racz jej dać Panie…